سید احمد طاهری گفت: تاکنون عملیات شخم و شیار با احتساب کشت دوم در بیش از 26 هزار هکتار، معادل  56 درصد و آب تخت اوليه در 12 هزار و 647 هکتار معادل 27 درصد از اراضی شالیزاری شهرستان بابل انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه تاکنون بیش از 7 هزار و 403 هکتار( 16 درصد) از اراضی شالیزاری این شهرستان خزانه گیری و یک هزار و 532 هکتار بذر پاشی شد، ادامه داد: 156 نمونه آزمون خاک به آزمایشگاه خاک شناسی ارسال شد.

وی در باره توزیع بذر بین کشاورزان گفت: تاکنون، 18 تن و 900 کیلوگرم بذر طارم هاشمی، 8 تن و 625 کیلو شیرودی، 17 تن و 400 کیلو فجر و یک تن و 180 کیلوگرم ندا بین کشاورزان شالیکار این شهرستان توزیع شد.

لازم بذکر است شهرستان بابل دارای 45 هزار و 798 هکتار اراضی شالیزاری است.