عزیزاله شهیدی‌فر درباره خرید تضمینی برنج گفت: در مرحله اول، خرید برنج پرمحصول در دستور کار قرار گرفت که برای رفاه حال کشاورزان و برای اینکه برنج طارم بر روی دست آنان نماند در این مرحله وزیر جهاد کشاورزی دستور داد برنج طارم هم خریداری شود.

وی با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج پرمحصول و محلی در سه مرکز نکا، بابل و فریدونکنار انجام می‌شود، افزود: برنج پرمحصول شیرودی براساس هشت درصد شکستگی با قیمت هر کیلو 54 هزار و 500 ریال، برنج‌های ندا و نعمت 48 هزار و 500 ریال و برنج محلی  91 هزار ریال از کشاورزان مازندرانی خریداری می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کشاورزان خواست محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند و این فرصت را برای فروش محصول خود از دست ندهند.

این مسؤول اضافه کرد:  خريد برنج تنها از کشاورزانی كه دارای معرفی‌نامه از سوی سازمان جهاد کشاورزی هستند انجام می‌شود.