رضا پورفلاح از انجام اولين بذرپاشي و خزانه گیری برنج در زمینهای شالیزاری شهرستان ساری خبر داد و گفت: با آغاز فصل زراعت برنج و شرايط محيطي مناسب منطقه، اولين بذرپاشي و خزانه گیری برنج از نوع رقم طارم هاشمی برای کشت در 3 هکتار اراضي شاليزاري روستاي پنبه زارکتی این شهرستان انجام شد.

سرپرست مديریت جهاد کشاورزي شهرستان ساری بیان کرد: سطح شالیزارهای این شهرستان در سال زراعی 95-96،بیش از 22 هزار و 508 هکتار بود که دو هزار و 848 هکتارآن به ارقام پرمحصول و 19 هزار و 660 هکتار به ارقام محلی اختصاص داشت و بیش از 105 هزار و 43 تن شلتوک برداشت شد.


پورفلاح ادامه داد: طرح مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما علیه کرم ساقه خوار برنج در سه نسل و پنج مرحله با رهاسازی در سطح 4 هزار و 628 هکتار از شالیزارهای این شهرستان با نظارت 7 کارشناس ناظر اجرا شد.