حمزه ای ،مدیر کل امور مالیاتی مازندران

بر اساس قانون ،محصولات فراوری شده کشاورزی از مالیات معافند

حمزه ای مدیر کل امور مالیاتی استان در گفتگو با خبرنگار برنج نیوز افزود :

 

براساس قانون ،برنج کلا از مالیات معاف بود،اما خدمات ،مشمول بر پرداخت مالیات است و طرف مقابل که از واحد تبدیل کننده محصولات خدمات می گیردباید ارزش افزوده را پرداخت نماید وی خاطر نشان ساخت با پیگیری متولیان این حوزه و بویژه دغدغه های رییس اتحادیه شالیکوبی داران استان آقای جعفریان ما به همکاران مان در شورای اداری استان پیشنهاد دادم تا همکاری و مراعات بیشتری با این بخش داشته و با آنها مدارا کنند وی در پایان یاد آور شد ،بنظر می رسد در اصلاحیه قانون که در حال بررسی هست این نوع فعالیت ها مشمول معافیت در آینده بشود .