استاندار مازندران تصریح کرد: از یک‌هزار و 200 شالیکوبی فعال در مازندران یک ششم آنها یعنی بیش از 200 شالیکوبی نوسازی شده و مدرن است. که باید برای نوسازی بقیه شالیکوبی‌ها اقدامات لازم انجام گیرد.
مقام عالي دولت در استان تصريح نمود: هرچه این شالیکوبی‌ها مدرن و به روز شوند در تولیدات، میزان درصد شکستگی و کیفیت محصول موثر است و نقش ارزنده‌ای در بازارپسندی برنج دارد که به نفع کشاورزان است.
وي به كنترل واردات برنج در دولت تدبير و اميد اشاره كرد و گفت در سال گذشته هيچ برنجي از سوي دولت وارد نشده است و سياست اصلي ما حمايت از توليد داخل است.
فلاح تاكيد كرد : از استانهايي هستيم كه شاليكاران ما متخصص و ماهر هستند و از عرصه هاي موجود بهترين بهره برداري را مي كنند .
وي بر ترويج مكانيزه كردن مراحل كاشت ، داشت و برداشت تاكيد كرد و گفت : كشاورزي اولويت اول استان ماست و ما هم وظيفه داريم از حق و حقوق كشاورزان دفاع كنيم.