علی نیا رییس موسسه تحقیقات برنج کشور:
با مدیریت تغذیه درست  میتوان شاهد کاهش خوابیدگی برنج بود
دکترفرامرز علی نیا ، رییس موسسه تحقیقات برنج کشور، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری برنج نیوزدر بابل افزود:ازانجاییکه با ریزش باران شاهد ورس یا خوابیدگی برنج می شویم وهزینه تولید بالا می رود،لذا با بررسی هایی که موسسه انجام دادبه این نتیجه رسیدیم که بامدیریت تغذیه درست میتوان شاهد کاهش خوابیدگی بود وحتی انرا به نصف رساند.وی یاداورشدبراساس عادت غلط کشاورزان در استفاده بیش از حداز کد های مختلف مثل اوره شاهد خوابیدگی بیشتر در محصولات کشاورزی هستیم که توصیه می شود با مدیریت صحیح انرا کاهش دهند، علی نیا خاطرنشان ساخت:  
در سال 95 یک رقم جدید به کشاورزان معرفی می شود، گفت:  این رقم محصول با زمینه ژنتیکی ارقام محلی به نام آبجی بوجی که در گیلان کشت می شود دارای کیفیت اصلاح شده که در زمان برداشت مشکلی نداشته باشیم و با یک تن عملکرد بیشتر امسال توسط 60 کشاورز در استان گیلان در حال کشت است.
وی افزود: این محصول در هفته آینده اولین برداشت آن با حضور مدیران ارشد کشور صورت خواهد گرفت و سال آینده این رقم به کشاورزان معرفی می شود.