شایق: 
دبیر انجمن برنج کشور در گفت‌وگو بابرنج نیوزدربابل :
دولت با ید بابسترسازی هزینه تولید را پایین بیاورد 
دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه بحث هزینه های تمام شده برنج ایرانی بالاست افزودضروریست دولت باید با بسترسازی اعم از یکپارچه سازی ومکانیزه کرده وغیره هزینه تولید را پایین بیاوردضمن انکه درنشستی که با وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر داشتیم اعلام نمودندکه وزارت جهاد کشاورزی در صدد است برای کشاورزان بابت هزینه زیاد تولید سوبسیت پرداخت نماییم که من پیشنهاد دادم بهتر است این سوبسیت جهت سرمایه گذاری برای ایجاد بستر مناسب برای کاهش هزینه تولید صورت پذیردوی با بیان اینکه دولت‌ها باید تلاش کنند که هزینه تولید برنج ایرانی کاهش یابد و قابل رقابت با برنج وارداتی باشد، افزود: در کنار کاهش قیمت دولت‌ها باید مانند سایر کشورهای تولید کننده  (ژاپن و کره) از تولید برنج حمایت کنند، به گونه‌ای که کشوری مانند ژاپن وقتی اقدام به واردات برنج می‌کند، آن قدر به تولید کننده داخلی برنج یارانه می‌دهد که هزینه تولید آن کاهش ‌یابد و امکان رقابت با برنج‌ ارزان قیمت وارداتی داشته باشد وی همچنین یاداورشد امکان عدم واردات برنج در فصل برداشت آن تقریبا ممکن نیست، گفت: کل نیاز به واردات برنج ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن در سال است و علت اقبال مردم به برنج خارجی به خاطر ارزانی و یک‌دست بودن است
وی با بیان اینکه نیاز کشور به واردات برنج اجتناب‌ناپذیر است، افزودتنظیم واردات مهمتر از مقدار واردات برنج است، به طوری که باید واردات را در فصل برداشت کنترل کرد که البته کنترل آن به معنای وارد نکردن برنج به کشور در فصل برداشت نیست، چرا که تقریبا چنین اتفاقی غیر ممکن است
.علیزاده شایق با بیان این موضوع که سال گذشته میزان واردات برنج طی ماه‌های مختلف به طور دائم اعلام می‌شد و این اتفاق به لحاظ روانی بر تولید کننده داخلی اثر منفی داشت..