نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهرستان بابل با مهندس حیدر پورریئس سازمان جهادکشاورزی استان وهمچنین با سیدتقی جعفریان امیری مشاوراستاندار درامور برنج وصنایع جانبی در محل شورای اسلامی شهرستان بابل برگزارشد.

ابراهیم عرب فیروزجایی ریئس شورای اسلامی شهرستان ،ابتدا ضمن خیرمقدم گویی  وقدردانی ازحضور مهمانان افزود:ازتلاش وپیگیری مجدانه مهندس حیدرپورو همکارانشان وهمچنین سیدتقی جعفریان که انصافا در دفاع از کشاورزان نهایت بزرگواری را دارند سپاسگزاری نموده وخواستار توجه بیشتر به شهرستان که در زمینه کشاورزی وبویژه برنج که ظرفیت مناسبی وجود دارد شدند.درادامه پس از ارائه نقطه ونظرات اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان وروسای شوراهای  اسلامی بخش،سیدتقی جعفریان امیری در سخنانی یاداورشدند.ازانجاییکه کشاورزان صنف و تشکل قوی  ندارند وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه متولی‌گری کند،انجمن برنج اگر وارد بحث سیاسی نشود می‌تواند کارایی ایجاد کند تا اقدامات در حوزه کشاورزی بدورازمسائل سیاسی انجام شود. مشاور استاندار مازندران در امور برنج با اشاره به اینکه دولت باید تصدی‌گری این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند چون دولت در هر جا ورود پیدا کرد رانت ایجاد شده است، اظهار کرد: یارانه دولت به بخش دامداری نمی‌رسد چون در هر جا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده کرده و نمی‌گذارند به دست فعالان اصلی برسدجعفریان‌امیری با تاکید بر اینکه دولت باید کشاورزان را بیمه کند و درمان آنها را رایگان انجام دهد، ادامه داد: مازندران در حال رها شدن است و برای کشاورز هم صرفه اقتصادی ندارد، دولت باید چتر حمایتی را بر سر کشاورزان باز کند و یارانه مستقیم به کشاورزان بدهد.درادامه مهندس حیدرپورریئس سازمان جهادکشاورزی استان در سخنانی ضمن قدردانی ازریئس شورای اسلامی شهرستان بابل که زمینه این نشست را مهیا نمودندافزودند

برای تولید و ضریب خوداتکایی برنج در کشور باید تلاش کنیم که از دستور کارهای وزارت جهاد کشاورزی است،و مازندران نقطه امید ضریب خوداتکایی برنج در کشور است و وضعیت برنج امسال هم با وجود فراز و نشیب‌ها و کم‌آبی و سیل که داشتیم پایان خوشی برای برنج‌کاران رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید کیفی و کمی برنج نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است، تصریح گرد: آفات محصول برنج، امسال کمتر از سال گذشته بود و امیدواریم با شیرینی بازار و حفظ ثبات قیمت برنج، کشاورزان از این دسترنج بهره بیشتری ببرند.

حیدرپور با بیان اینکه با اطمینان بالای 98 درصد اعلام می‌کنیم برنج مازندران هیچ آلودگی ندارد و برنجی سالمی است و در این زمنیه ادله هم داریم، تصریح کرد: منشأ آب و خاک مازندران، پاک بوده و فاضلاب صنعتی آلوده‌کننده آب نداریم و کودهای مصرف شده هم قبل از ورود به کشور کنترل شده و اگر بیش از اندازه باشد برگشت داده می‌شودوی در پایان خاطرنشان ساخت همکاری لازم را برای کمک به کشاورزان در شهرستان برای سرذمایه گذاری در بخش های مختلف اعلام می کنیم..