جلسه ستاد تنظيم بازار استان به رياست سرپرست هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري مازندران به منظور بحث، بررسي و تصميم سازي در خصوص تنظيم بازار محصول برنج و مركبات تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، مهدي رزاجويان در اين جلسه با تاكيد بر نظارت همه جانبه بر روند عرضه ، خريد و فروش برنج در بازار به منظور جلوگيري از هرگونه تخليط احتمالي اقلام اين محصول، ياد آور شد: جهاد كشاورزي، صنعت و معدن و تعزيزات حكومتي استان با ايفاي نقش خود در اين راستا بيش از پيش اهتمام نمايند.

رازجويان بر ضرورت برند سازي محصول برنج و مركبات استان تاكيد كرد و خاطر نشان ساخت: برندهاي موجود نيز مورد شناسايي، نظارت و كنترل قرار گيرد.

وي بر ارايه برنامه يي به منظور تنظيم بازار ميوه شب عيد استان تاكيد كرد و اظهار داشت: زمينه عرضه كالا از سوي فروشگاه هايي كه تمايل به اين كار دارند با هدف عرضه كالاهاي مختلف به مناسبت بازگشايي مدارس، از سوي صنعت، معدن و تجارت استان فراهم شود.

گفتني است؛ امسال در مازندران، 211 هزار هكتار سطح زير كشت برنج وجود دارد و پيش بيني مي شود بالغ بر 1 هزار و 250 تن محصول شلتوك از اين مقدار به دست آيد.

هم چنين 122 هزار هكتار سطح باغات استان را شامل مي شود و پيش بيني مي گردد 2/2 ميليون تن مركبات امسال از اين باغات برداشت شود كه اين رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش را نشان مي دهد.

در اين جلسه كه مديران ستادي استانداري و مديران كل و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان حضور داشتند، مدير كل جهاد كشاورزي مازندران گزارشي از وضعيت اين دو محصول در استان ارايه نمود و اعضاء به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.