وی با اشاره به اهمیت نقش بیمه محصولات کشاورزی گفت :تولید محصولات کشاورزی یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که با انواع بلایای طبیعی، آفات نباتی، انواع بیماری‌های گیاهی، تغییرات ناگهانی دما و… می‌توانند خسارات زیادی به کشاورزان وارد کنند .

ایشان تصریح کردند : یکی از اهرم‌های کارآمد توسعه بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. تا کشاورزان با انگیزه بیشتر و با حمایت بخش دولتی به تولید محصولات کشاورزی بپردازند و نگرانی از بابت تولید محصول خود نداشته باشند،لذا به کشاورزان عزیز توصیه می شود با انتخاب گزینه های مناسب محصولات و فعالیت اقتصادی خود در بخش کشاورزی را تحت پوشش بیمه قراردهند همچنین از مسئولان صندوق بیمه محصولات کشاورزی انتظار می رود جهت ترغیب کشاورزان محترم در مواقع بروز خسارت مساعدت بیشتری در بررسی و پرداخت خسارت معمول نمایند تا شاهد گسترش و توسعه پوشش بیمه بیش از پیش باشیم.