حسن عنایتی با بيان اينكه بيش از 83 درصد از مزارع برنج مازندران به مرحله خوشه‌دهي كامل رسيده است، گفت: ارقام محلي 94 درصد و ارقام پرمحصول 68 درصد به خوشه‌دهي رسيدند.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي مازندران ادامه داد: تاكنون بالغ بر 3 هزار و 793 هكتار از شاليزارهاي استان به پرورش رتون و 4 هزار و 210 هكتار به كشت مجدد اختصاص يافته است.

عنايتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر هر كيلوگرم انواع طارم محلي 8 هزار و 140 تومان، طارم هاشمي 8 هزار تومان، شيرودي 6 هزار و 300 تومان، رقم ندا 5 هزار و 910 تومان و فجر 6 هزار و 640 تومان به صورت عمده در بازار خريد و فروش مي شود.