اسماعیل یزدان پناه افزود: در 50هزار مترمربع از این مساحت 400 انبار برنج و 6هزارمترمربع نیز واحدهای تجاری وخدماتی وسالن معاملات وپنجره واحد برای صادرات اختصاص داده شده است.

وی گفت: برای ساخت این پایانه تا کنون400میلیارد ریال توسط 428 سهامدار این شرکت هزینه شده است وبرای تکمیل وبهره برداری مرحله نخست آن به بیش از 200میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

وی افزود: با بهره برداری از مرحله نخست این پایانه سالانه 700هزار تن برنج ظرفیت نگهداری وخرید فروش وصادرات دراین مرکز وجود دارد.

مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران، گفت : ساماندهی بازار فروش وعرضه برنج، برند سازی واطمینان خاطر برای مصرف کننده برای خرید برنج سالم وبدون ناخالصی ونیز جلوگیری از امر واردات برنج وظرفیت برای صادرات این محصول ازاهداف مهم ساخت مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادراتی برنج درآمل است.

اسماعیل یزدان پناه افزود: تولید برنج کیفی، افزایش تولید و معرفی بذرهای با ذائقه مصرف کننده از جمله اهداف این مرکز است.

وی گفت: برنج در بازار ما متاسفانه متولی ندارد و این مرکز به دنبال ارتباط مستقیم با کشاورز، بازار و فعالان این عرصه است تا ساماندهی لازم را صورت داده و زمینه ای برای اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی باشد

وی افزود: هدف بعد از مرحله نخست، ایجاد سهامی عام است تا تمام کشاورزان عضو و سهامدار مرکز شده و در تجارت برنج سود ببرند.