سید جلال الدین بسطام افزود: در سال آینده سطح بیشتری از اراضی شالیزاری استان مازندران به کشت برنج ارگانیک اختصاص می یابد و با استفاده از تجربیات این استان در کشت برنج ارگانیک، در گیلان هم اجرا می شود.

وی گفت: استفاده از تجربیات مختلف بهره برداران و تکمیل آن با علم دانشجویان و وارد کردن عملی دانشجویان به کار، راهی برای ترویج و توسعه کشاورزی است که در دستور کار است.

رئیس آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت برنج ارگانیک در سطح ۱۰ هکتار از اراضی مازندران امسال با کشت برنج طارم هاشمی اجرایی شده است، ادامه داد: سال آینده اراضی وسیع تری به کشت این محصول و تولید برنج سالم اختصاص می یابد.

بسطام گفت: تقویت طرح کارآفرینی در جامعه و در بین مروجین و بهره برداران کشاورزی و دانشجویان فارغ التحصیل کشاورزی یکی از مهمترین اهداف آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی است که با قوت دنبال می شود و طرح های موفقی نیز در دست اقدام است.

رئیس آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای اجرای طرح برنج ارگانیک در استان گیلان باید مستندسازی های مختلف انجام شود که مقرر شد تا ۱۶ شهریورماه تکمیل و به ما ارائه شود تا براساس تجربیات این طرح، در استان گیلان نیز اجرایی شود.

بسطام گفت: این مرکز علاوه بر آموزش، هدایت کننده دانشجویان در بخش عملیاتی و بازار کار است و تلاش داریم تا دانش و مهارت در کنار هم مورد توجه قرار گرفته و توسعه در این بخش ایجاد شود.