دبیر انجمن برنج کشور افزود: برنج ثبت سفارش شده در ماه های گذشته به دلیل مشکلات سیاسی در برخی کشورها همچون تایلند، با تاخیر به بنادر ایران رسیده است.

جمیل علیزاده شایق اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل، اعلام کرده که برنج های وارداتی تا اوایل آبان ماه اجازه ورود به بازار را ندارد و باید در کشتی ها باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز به واردات ۸۰۰ هزار تنی برنج برای سال جاری اجتناب ناپذیر است، اما باید به این مساله توجه داشت که اگر مقادیر برنج وارد شده به کشور که متاسفانه دیر رسیده و همزمان با فصل برداشت شده ،تا سه ماه آینده در فضایی نمناک و بدون هوا بماند با چه آلودگی هایی مواجه خواهد شد.

شایق ادامه داد: بهتر است وزارت جهاد کشاورزی اجازه ترخیص برنج های رسیده به بنادر را بدهد و در انبارهای استاندارد و تحت نظارت نگهداری کند تا شاهد مشکلات ثانویه برای این محصول نباشیم.

وی تصریح کرد: از نظر واردکنندگان برنج، چارچوب های تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی قابل احترام است، اما باید هر چه سریع تر برای مقدار زیادی برنج که در کشتی ها در حال فساد است فکر شود.