سید حسین اسلامی با بیان اینکه کارشناسان ستادی این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه با حضور در عرصه تولید بر عملیات برداشت مکانیزه در شالیزارها و بررسی کنترل کیفیت ماشین آلات، نظارت مستمر بر برداشت دارند، افزود: 90 درصد برداشت برنج بصورت مکانیزه صورت گرفته است.

وی گفت: کشاورزان آملی تاکنون 8 هزار و 800 هکتار از زمین های شالیزاری را پس از برداشت برنج به کشت مجدد و 9700 هکتار را به پرورش رتون اختصاص داده و این عملیات همچنان ادامه دارد.