طهمورث قاسم نژاد با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 13درصد از محصول ارقام محلی برنج شالیزارهای شهرستان ساری برداشت شد، گفت: سطح زیر کشت برنج این شهرستان به 22 هزار و 328هکتار می رسد که تاکنون بیش از دو هزار و 389 هکتار از آن برداشت شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه در 53 درصد از این اراضی برداشت بصورت مکانیزه می شود، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال بیش از 323هزار و 650 تن شلتوک از شالیزارهای این شهرستان برداشت شود.