خلیل حقیقی با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری در مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان شهرستان بهشهر گفت: تسطیح و یکپارچه سازی اراضی سبب صنعتی و مدرن شدن کشاورزی شده و ارزش اقتصادی زمین افزایش می یابد.

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان بهشهر با بیان اینکه برای اجرای طرح تسطیح اراضی و یکپارچه سازی زمین های شالیزاری 100 درصد هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود ادامه داد: با تسطیح اراضی جاده های کشاورزی عریض و تردد ادوات کشاورزی آسانتر صورت می گیرد.

به گفته این مسوول حداقل شرایط اجرای این طرح، 25 تا 30 هکتار زمین با مشارکت کشاورزان است.

حقیقی با تاکید بر اینکه در صورت عدم انجام این طرح کشاورزان نمی توانند از آب سد گلورد استفاده کنند اظهار کرد: اجرای عملیات تسطیح و یکپارچه سازی و احداث کانال و زهکشی سبب کاهش هزینه های کشاورزان می شود.