برداشت برنج در 11 هزار هکتار

خبر جدید

برداشت برنج در 11 هزار هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت برنج در 11 هزار و 320 هکتار از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون استان تاکنون خبر داد.

جزییات بیشتر

اضافه به علاقه مندی

برداشت برنج در 11 هزار هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت برنج در 11 هزار و 320 هکتار از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون استان تاکنون خبر داد.

مجید بهادری از برداشت برنج در 11 هزار و 320 هکتار از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون استان تاکنون خبر داد.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برداشت کشت مجدد برنج در 7 هزار و 349 هکتار معادل 16.7 درصد و پرورش رتون در 3 هزار و 971 هکتار از مزارع پرورش رتون استان معادل 6.4 درصد انجام شد.

بهادری تصریح کرد: کیل گیری از مزارع پرورش رتون و نشاء مجدد به منظور دستیابی به متوسط عملکرد و میزان تولید در دست اقدام است.

به گفته بهادری، امسال پس از برداشت کشت اول برنج، 61 هزار و 495 هکتار از اراضی شالیزاری استان به نشاء مجدد و 43 هزار و 965 هکتار به پرورش رتون اختصاص یافت.

 وی با یادآوری اینکه امسال 214 هزار و 326 هکتار از زمین‌های زراعی استان زیرکشت محصول برنج رفت، افزود: 155 هزار و 938 هکتار از این اراضی به کشت ارقام محلی و 58 هزار و 388 هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشته است.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن یک نقد

برداشت برنج در 11 هزار هکتار

برداشت برنج در 11 هزار هکتار

برداشت برنج در 11 هزار هکتار از مزارع کشت مجدد و رتون مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت برنج در 11 هزار و 320 هکتار از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون استان تاکنون خبر داد.

6 خبر مرتبط در همین شاخه: