پرداخت 400 میلیارد تسهیلات

خبر جدید

پرداخت 400 میلیارد تسهیلات به کشاورزان جویباری

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از پرداخت 400 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

جزییات بیشتر

اضافه به علاقه مندی

پرداخت 400 میلیارد تسهیلات به کشاورزان جویباری

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از پرداخت 400 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

غلامرضا سعیدی از پرداخت 400 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان جویبار در سال گذشته خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب سامانه بهین یاب، مشاغل خانگی، خط اعتباری مکانیزاسیون و سامانه سیتا پرداخت شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار افزود: 229 بهره بردار بخش کشاورزی توانستند با جذب این تسهیلات برای 253 نفر اشتغال زایی کنند.

 وی اضافه کرد: بیشترین جذب تسهیلات بانکی در خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی بود که نشان دهنده رغبت کشاورزان برای توسعه کشاورزی مکانیزه است.

 سعیدی بیان کرد: سال گذشته 20 میلیارد و 128 میلیون ریال تسهیلات بهین یاب، 3 میلیارد و 60 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی، 146 میلیارد و 184 میلیون ریال تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون و 50 میلیارد و 360 میلیون ریال تسهیلات سامانه سیتا به متقاضیان جویباری پرداخت شد.

 
وی در پایان پشتیبانی لازم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را از اهم برنامه ها و خط مشی جهاد کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی برشمرد.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن یک نقد

پرداخت 400 میلیارد تسهیلات

پرداخت 400 میلیارد تسهیلات

پرداخت 400 میلیارد تسهیلات به کشاورزان جویباری

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از پرداخت 400 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

6 خبر مرتبط در همین شاخه: