کشت مکانیزه برنج

خبر جدید

کشت مکانیزه برنج در مازندران از ۷۰ هزار هکتار گذشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ضریب مکانیزاسیون و کشت مکانیزه برنج در استان تاکنون از ۷۰ هزار هکتار گذشت.

جزییات بیشتر

اضافه به علاقه مندی

کشت مکانیزه برنج در مازندران از ۷۰ هزار هکتار گذشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ضریب مکانیزاسیون و کشت مکانیزه برنج در استان تاکنون از ۷۰ هزار هکتار گذشت.

عزیزاله شهیدی فر با بیان اینکه در روزهای اوج کشت و کار شالیکاری در استان به سر می بریم، اظهار داشت: در سال جاری طبق برنامه ریزی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان باید به صورت مکانیزه کشت شود که تاکنون بیش از ۷۲ هزار هکتار به صورت مکانیزه کشت شده است

وی انجام شخم و شیار در ۲۰۸ هزار هکتار از مزارع و کشت سنتی ۷۸ هزار هکتار را جمله فعالیت بیان کرد وگفت: در سال جاری به توجه شرایط آب و هوایی مناسب پیش بینی می شود تمامی سطح شالیزارهای استان به زیرکشت رود.

شهیدی فر با عنوان اینکه بارندگی های اخیر و ذخیره مطلوب آب و سرریزشدن سدها شرایط خوبی را برای کشت شالیزاری فراهم کرده استف گفت: در حال حاضر دغدغه و نگرانی درباره کم آبی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: با توجه به سیاست ها و شیوع کرونا، خوشبختانه برای پیشگیری از بیماری، روند کشت مکانیزه در استان رو به افزایش است و با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد رویشی، پیش بینی می‌شود وضعیت شالیزاری در استان مطلوب باشد.

بیش از ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار در مازندران به زیر کشت برنج رفته است.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن یک نقد

کشت مکانیزه برنج

کشت مکانیزه برنج

کشت مکانیزه برنج در مازندران از ۷۰ هزار هکتار گذشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ضریب مکانیزاسیون و کشت مکانیزه برنج در استان تاکنون از ۷۰ هزار هکتار گذشت.

6 خبر مرتبط در همین شاخه: